Rodinný dům je jedním z řady 22 domů, které jsou společně uvažovány jako zástavba centrální komunikace v Nebušicích, jež spojuje střed obce a mezinárodní školu. Jeho velikost i tvarosloví vychází z regulačních zásad územního rozhodnutí.

  • Lokalita

  • Praha 6
  • Realizace

  • 2015 - 2016
  • Projektové práce

  • 2014 - 2015

Architektura domu je v základu opisem archetypu tradičního venkovského domu se štítem kolmým k ulici a sedlovou střechou. Na takto vytvořenou základní hmotu navazuje jednoduchý dřevěný kvádr, který obíhá ze západu a jihu a je hustě členěn okny a lodžiemi. Dům je rozdělen na dvě části z důvodu zachování proporcí, podtržení své střídmosti a ohledu vůči okolní zástavbě. To je umocněno i organizací dispozice. Směrem severním, tj. k ulici jsou orientovány pomocné prostory a schodiště. Fasáda je zde členěna neformálně řazenými menšími otvory. Rozšířená hmota směrem k západu a jihu naopak vyznačuje hlavní obytné partie orientované k zahradě, navazující na chráněnou lokalitu Šáreckého údolí. Materiály rodinného domu jsou tradiční i nadčasové, omítka, dřevo a kámen. Důležitou součástí kompozice je již zmíněná zahrada svažující se od severu k jihu stejně jako celá podélná osa domu.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt

E: info@tak2002.cz
T: +420 272 730 714
GSM: +420 603 273 903
Kontakty na členy týmu

  • Sledujte nás