Řešeným územím je ulice Na Poříčí v celé délce – od náměstí Republiky ke křižovatce s ulicí Na Florenci. Mezi požadavky zadavatele – městské části Praha 1 – je zejména zlepšení komfortu pro pěší, vyšší podíl zeleně, doplnění městského mobiliáře.

Studie je zpracovaná ve variantách. Zatímco varianta A je komplexní rekonstrukcí parteru při zachování převážné většiny uličních profilů a komunikační osnovy, varianty B přicházejí s námětem na rozsáhlejší úpravy území ve smyslu vytvoření pěší zklidněné plochy s vyloučením dopravy v místech s největším podílem obchodních a společenských aktivit.

  • Lokalita

  • Praha 1
  • Projektové práce

  • 2009
  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt

E: info@tak2002.cz
T: +420 272 730 714
GSM: +420 603 273 903
Kontakty na členy týmu

  • Sledujte nás