Nárožní budova na Poděbradské kolonádě je ve známé a klidné centrální části města. V současnosti zavřený Hotel Orfeus vznikl z původně dvou samostatných objektů – penzionu Tatra a hotelového objektu Orfeus obráceného do kolonády.

  • Lokalita

  • Náměstí T. G. Masaryka, Poděbrady
  • Realizace

  • 2015 - 2017
  • Projektové práce

  • 2014 - 2015

Nárožní budova na Poděbradské kolonádě je ve známé a klidné centrální části města. V současnosti zavřený Hotel Orfeus vznikl z původně dvou samostatných objektů – penzionu Tatra a hotelového objektu Orfeus obráceného do kolonády.

Původně dva objekty v návrhu opět funkčně rozdělujeme. V objektu dřívějšího penzionu Tatra jsou navrženy byty. Hmotově zůstává dům nezměněn, jako vstup se využívá původní služební vstup z ulice Tyršova.

Objekt nového hotelu zůstává náplní stejný, ale zvyšuje se již nedostatečný standard. Zároveň se také odstraňuje krov hotelu a přidávají se nová dvě patra. Úroveň přízemí byla snížena na úroveň chodníku, došlo tak k bezbariérové úpravě původně několika výškových úrovní. Prostor před hotelem je dlážděný s lavičkami a truhlíky se zelení. V druhém podlaží se nově vytváří konferenční sál s možností rozdělení na dvě části. V dalších dvou patrech jsou již jen hotelové pokoje. V posledním pátém ustupujícím podlaží je velký byt.

Do parteru kolonády vystupuje zimní zahrada nově navrhované restaurace v přízemí, která je brána jako další samostatná funkční jednotka, nezávisle na hotelu.

Původní fasáda hotelu bez výrazu získává nový nárožní arkýřovitý rizalit, který kryje hlavní vstup do hotelu. Navazuje tak na obdobné hmotové řešení naproti přes ulici, používá ale dřevo ve formě vodorovných latí vložených do pohledově tenkých ocelových rámů panelů, kterými je krytá celá nárožní hmota.

Architektura i barevnost obou domů je rozdílná, aby odpovídala náplni domů. Bytový dům si ponechává omítkovou fasádu světlé zemité barvy a původní členění oken. Objekt hotelu má fasádu šedivého odstínu a nové členění oken s dřevěnými prvky – zábradlí, dělící pruhy, stínící lamely.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt

E: info@tak2002.cz
T: +420 272 730 714
GSM: +420 603 273 903
Kontakty na členy týmu

  • Sledujte nás